ONZE MISSIE

Blijvend hoogwaardige zorg

De Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen, dat zich in een tijd van toenemende controle vanuit zorgverzekeraars, voortdurende bezuinigingen en veranderingen, toenemende eisen en druk voor samenwerking (ketenzorg), hard maakt voor blijvend hoogwaardige zorg.
De GPC streeft naar een GGZ waarbij kwaliteit, betaalbaarheid, vertrouwen in de professional, ruimte voor verscheidenheid, zinnige administratie en respectvolle samenwerking de boventoon voeren.

Serieuze gesprekspartner

De GPC wil niet alleen maar reageren op verandering, maar de verandering zelf zijn en stelt zich daarom tot doel naar zorgverzekeraars, maar ook naar beleidsmakers toe als autoriteit op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg op te treden en daarmee langdurig bij te dragen aan betere zorg in de regio.

Platform

Door onze krachten te bundelen, kunnen wij samen een onzekere toekomst beter het hoofd bieden en de positie van de zelfstandig werkend psycholoog versterken.

SAMEN STAAN WE STERK

 

ONZE VISIE

Samenwerking

De GPC investeert in samenwerking met andere eerstelijnsdisciplines, met name de huisarts i.v.m. een goede verwijzing, triage en samenwerking en bouwt tevens aan samenwerking met de gespecialiseerde GGZ, andere verwijzers, zorgverzekeraars, landelijke vakverenigingen en beleidsmakers, om naar de toekomst toe hoogwaardige zorg te kunnen blijven garanderen.

Bijeenkomsten

De GPC stelt zich tot doel om op geregelde basis bijeenkomsten te organiseren waar psychologen elkaar kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen, vragen stellen en elkaar ondersteunen. Door gezamenlijk af te stemmen op de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn de leden van de GPC beter in staat een eigen koers te varen.

De GPC ambieert vanuit haar rol als gelijkwaardige zorgpartner deel te nemen aan projecten, zorgketens en pilots in de regio Groningen en daarbij duidelijk de toegevoegde waarde van de psycholoog te laten zien.

Meedenken over zorg

De GPC wil als serieuze gesprekspartner meedenken over zorg. Bij overleggen kan zij optreden als representant en kan zij door andere zorgpartijen betrokken worden bij het ontwikkelen van (nieuw) beleid.

De GPC zet ieders jarenlange opgebouwde praktijkervaring en deskundigheid, specialisaties en affiniteiten in om het zorgveld positief te beïnvloeden en er aan bij te dragen.

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)