De Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen.

Postadres:
Postbus 4006
9701 EA  Groningen

De intercollegiale samenwerking houdt in dat er vervanging geregeld is bij ziekte, wachtlijsten of vakanties. Er kan makkelijk naar elkaar worden doorverwezen wanneer een specifieke behandeling vereist is; we kennen elkaars specialisaties.

We wisselen vakinhoudelijke kennis uit, hebben intervisie en blijven door onze regelmatige bijeenkomsten goed op de hoogte van het landelijk beleid in de zorg. Samen zijn we meer dan de som der delen.

 

Samen staan we sterk

Als coöperatie werken we ook samen met andere coöperaties en organisaties, zoals de Groninger huisartsen Coöperatie (GHC) en ELANN (Eerstelijns Advies Noord Nederland).

Er vindt regelmatig overleg plaats om ook elkaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Middels goede onderlinge afspraken zijn wij in staat om cliënten optimale zorg te blijven bieden.

 

Regionale samenwerking

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben voor een enorme toename in de administratieve druk bij de zelfstandige praktijken gezorgd. Bovendien staat de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg onder druk door bezuinigingen van de overheid.

Door goede onderlinge samenwerking en samenwerking met onze ketenpartners willen wij:

 • Waar mogelijk procedures versimpelen en bureaucratie voorkomen
 • Kennis delen en samenwerken op lokaal niveau
 • De communicatie zo duidelijk en eenvoudig mogelijk houden
 • Elkaar ondersteunen in het toepassen van nieuwe ontwikkelingen in de zorg

 

Ook lid worden?

Voordelen van de GPC:

 • Gemakkelijk vervanging regelen bij ziekte, wachtlijsten en vakantie
 • Eenvoudig doorverwijzen
 • Kennisdeling via o.a. regelmatige bijeenkomsten
 • Scholing 
 • Intervisiemogelijkheden
 • Samenwerkingsverbanden
 • Herkenbaarheid naar cliënten en verwijzers in de regio
 • Sterke onderhandelingspositie richting verzekeraars

De Groninger Psychologen Coöperatie biedt u een professionele netwerkvereniging, waarbij het doel is elkaar te versterken door kennisdeling en samenwerking en daarmee als vrijgevestigde psychologen de best mogelijke zorg aan cliënten te blijven bieden.

Het bestuur van de GPC bestaat uit:

 • Arrienne Takens  - voorzitter
 • Renie Bahlmann   - secretaris/penningmeester
 • Wilmar Knigge   - algemeen lid (SGGZ)
 • Bianca Oostland - algemeen lid (BGGZ)

 

GEÏNTERESSEERD? LID WORDEN? MELD JE AAN VIA ONDERSTAAND AANMELDFORMULIER.

Netwerkvereniging

De GPC biedt een platform voor psychologen ter onderlinge steun en ondersteuning bij de praktijkvoering. Wij maken ons samen hard voor blijvend hoogwaardige zorg en denken als serieuze gesprekspartner mee over zorgbeleid.

Lid worden

Ik wil graag lid wordenIk ga akkoord met het gebruiken van de door mij opgegeven gegevens om contact op te nemen.

Samen staan we sterk. Meld je aan.

Vul hiernaast je gegevens in. Na ontvangst van je aanvraag, neemt een van de leden van het bestuur contact met je op om nader kennis te maken. We vragen je in elk geval te voldoen aan een actieve BIG-registratie (en de bijbehorende kwaliteits- en beroepseisen). Het lidmaatschap staat alleen open voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten die (grotendeels) zelfstandig praktijk voeren in de provincie Groningen. Als je, na het gesprek met een bestuurslid, je aanmelding wilt vervolgen, dan draagt het bestuur je aanmelding voor aan de overige leden. Bij akkoord van de leden , ontvang je de inschrijfformulieren en kun je je lidmaatschap bevestigen.

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)