LET OP: COVID19 (Corona): De aangesloten praktijken houden hygiëne regels in acht en volgen landelijke richtlijnen. Praktijken kijken vanuit de individuele mogelijkheden naar opties als beeldbellen en e-health.

Onze psychologen zijn allen BIG geregistreerd, hetgeen betekent dat ze aan alle beroepsvoorwaarden voldoen en bevoegd zijn hun vak uit te oefenen. Tevens zijn ze lid van een beroepsvereniging als het NIP, de LVVP of de NVGzP. De psychologen zijn werkzaam in de basis GGZ, in de specialistische GGZ, of soms in beide.

Hulp nodig?

Heb je problemen en heb je hulp nodig, dan is de eerste stap een bezoek aan de huisarts. De huisarts heeft dan verschillende mogelijkheden:

  1. De huisarts verwijst je naar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Dit gebeurt wanneer de huisarts denkt dat de ernst van je problemen meevalt en er geen sprake is van een stoornis volgens de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Ook wanneer de huisarts hulp nodig heeft bij het diagnosticeren van de ernst van je problemen en bij het uitzoeken van de meest geschikte hulp, kom je waarschijnlijk in eerste instantie bij de POH-GGZ terecht.
  2. De huisarts verwijst je direct door naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Op je doorverwijzing zal dan vermeld staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis, bijvoorbeeld een depressieve stoornis of een angststoornis.

 

Vergoeding

Verzekeraars vergoeden de behandeling alleen als er sprake is van een stoornis, niet als er sprake is van klachten. Wanneer je met je doorverwijzing van de huisarts bij de psycholoog komt, zal de psycholoog in de intake beoordelen of er inderdaad sprake is van een stoornis.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, zowel kinderen als volwassenen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend (ongeveer 5 tot 12 gesprekken). Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De vergoeding valt wel onder het eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven vastgesteld per "product". De productprijs (gesprekstijd inclusief indirecte taken) is maximaal als volgt:

NZA Tarieven
Code Omschrijving 2020 2021
180001 Basis ggz Kort (BK) 294 minuten € 503,47 € 522,13
180002 Basis ggz Middel (BM) 495 minuten € 853,38 € 885,01
180003 Basis ggz Intensief (BI) 750 minuten € 1.383,65 € 1.434,96
180004 Basis ggz Chronisch (BC) 753 minuten € 1.330,98 € 1.380,49
180005 Onvolledig product 120 minuten € 219,78 € 228,04
198300 Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 110,27 € 114,41
119052 informatieverstrekking aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) € 86,57 € 89,65

 

Op basis van je klachten kun je gebruik maken van één van deze door de overheid vastgestelde producten.

Welk product er zal worden vergoed, is afhankelijk van de ernst van de klachten, maar ook van de voorwaarden van je eigen verzekering. Sommige verzekeraars vergoeden slecht één of twee producten per kalenderjaar, andere verzekeraars vergoeden meerdere producten per kalenderjaar. Afhankelijk van afspraken tussen je behandelaar en je zorgverzekeraar kan het gedeclareerde tarief hier van afwijken; hierboven zie je de maximale tarieven die zijn vastgesteld.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt, zoals gezegd, onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. Het eigen risico is ook dit jaar €385,- per persoon per jaar, tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken. Dit eigen risico geldt in totaal voor alle vormen van zorg, uitgezonderd bijvoorbeeld huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed.

Contractvrije psychologen

De Groninger Psychologen Coöperatie heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars omdat het afsluiten van deze contracten alleen op individuele basis of per praktijk mogelijk is. De meeste psychologen van het GPC hebben wel contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Een aantal werkt contractvrij. In de praktijk kunnen de afspraken of voorwaarden net even verschillen van elkaar. Wanneer de psycholoog van je keuze geen contract heeft met je zorgverzekeraar, heb je in de generalistische basis GGZ  toch recht op een vergoeding van de behandeling. Echter, de psycholoog zal de rekening naar jou sturen en niet direct naar je zorgverzekeraar. Je dient de rekening zelf te betalen en vervolgens kun je de rekening indienen bij je zorgverzekeraar.

 

Jeugdzorg

Vanaf 2016 wordt de behandeling van kinderen onder de 18 jaar niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid van de vergoeding ligt nu bij de gemeente. Een aantal psychologen van het GPC hebben een contract voor het bieden van jeugdzorg met de gemeente Groningen of gemeentes in Drenthe afgesloten. Wanneer je hulp zoekt voor je kind, vind je op de individuele websites van kinder- en jeugdpsychologen of zij ook contracten hebben afgesloten met gemeenten.

Klik hier voor een overzicht van aangesloten psychologen.

Wij raden aan om de individuele website van de psycholoog naar keuze te bezoeken voor de nodige informatie. Ook adviseren wij je om je zorgverzekeraar zelf te raadplegen indien je vragen hebt over specifieke vergoedingsvoorwaarden en mogelijkheden ( b.v. als je gedurende een kalenderjaar van therapeut wilt wisselen).

 

Keuze van psycholoog

Afhankelijk van je zorgpolis ben je vrij om zelf een psycholoog uit te kiezen. Bij een aantal budgetpolissen is de keuze van hulpverlener door de zorgverzekeraar bepaald. Je huisarts kan je iemand aanraden, maar je mag ook zelf een keuze maken.

 

Een afspraak maken

Je dient zelf contact te leggen met de psycholoog van je keuze om een afspraak te maken. Meer informatie over de bij de coöperatie aangesloten psychologen vind je onder Aangesloten psychologen.

 Via deze website kun je geen persoonlijke afspraken maken.

Zoek een psycholoog met de uitgebreide zoekfunctionaliteit

Op zoek naar een geschikte psycholoog? Zoek via de uitgebreide zoekfunctionaliteit naar een bij de GPC aangesloten psycholoog die voldoet aan uw specifieke eisen en wensen. 

Zoek direct

Zoek een psycholoog op de kaart

Op zoek naar een geschikte psycholoog? Zoek op de kaart naar een bij de GPC aangesloten psycholoog in de buurt. 

Bekijk kaart

Overzichtskaart aangesloten psychologen

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)