Corona: Houdt u zich aan de geldende regels in de praktijk van uw therapeut| Voor het maken van een afspraak neemt u direct contact op met een van de aangesloten therapeuten | De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) moet u helaas meedelen dat de pilot EGGZ vanaf 1 januari 2021 niet zal worden voortgezet.

Voor psychologen

De Groninger Psychologen Coöperatie is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen.

De intercollegiale samenwerking houdt in dat er vervanging geregeld is bij ziekte, wachtlijsten of vakanties. Er kan makkelijk naar elkaar worden doorverwezen wanneer een specifieke behandeling vereist is; we kennen elkaars specialisaties.

We wisselen vakinhoudelijke kennis uit, hebben intervisie en blijven door onze regelmatige bijeenkomsten goed op de hoogte van het landelijk beleid in de zorg. Samen zijn we meer dan de som der delen.

Lees verder

Voor cliënten

Op zoek naar een psycholoog?

Onze psychologen zijn allen BIG geregistreerd, hetgeen betekent dat ze aan alle beroepsvoorwaarden voldoen en bevoegd zijn hun vak uit te oefenen. Tevens zijn ze lid van een beroepsvereniging als het NIP, de LVVP of de NVGzP. De psychologen zijn werkzaam in de basis GGZ, in de specialistische GGZ, of soms in beide.

Lees verder

Voor verwijzers

Verwijzen naar GPC psychologen?

De Groninger Psychologen Coöperatie zet zich in voor kwalitatief goede generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau waarbij de cliënt centraal staat. Wij werken hierbij samen met huisartsen en de POH GGZ als poortwachters van de basisGGZ én met de specialistische GGZ. We streven naar overzichtelijke ketensamenwerking en kennisuitwisseling.

Lees verder

"Samen staan we sterk"

Overzichtskaart aangesloten psychologen

Contactformulier

Geef toestemming voor het gebruik van je ingevoerde gegevens door in het veld hiernaast “ja” te toetsen:


Ik ga akkoord met het gebruiken van de door mij opgegeven gegevens om contact op te nemen.

Neem contact op

Samen staan we sterk

Wil je meer weten of wil je samenwerken? Vul hiernaast je gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 

POSTADRES

Postbus 4006
9701 EA Groningen

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)